FAI na straně dezertérů

Na pozadí tragické války, která probíhá na Ukrajině, a v souladu s naším antimilitaristickým postojem je důležité, abychom jasně vyjádřili naši podporu dezertérům a těm, kteří se vyhýbají odvodu, jak v Rusku, tak na Ukrajině.

Na Ukrajině jsou od února uzavřeny hranice pro všechny muže ve věku od 18 do 60 let. Platnost zákona o odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí byla pozastavena a 5 000 žádostí o přijetí do civilní služby bylo zamítnuto. V Rusku již několik měsíců probíhá exodus, který v posledních týdnech zesílil tlak na mobilizaci 300 000 záložníků. Od 28. září jsou ruské hranice uzavřeny pro ty, kteří nechtějí válčit.

Volba nebojovat za státy a armády není “jen” způsobem, jak si zachránit život, ale také mocným nástrojem, který by v případě masového rozšíření na obou stranách mohl ukončit válku.

I v době stále technologičtějších válek je lidský faktor pro válečná tažení rozhodující. Proto je rozhodnutí nebojovat tvrdě stíháno na obou stranách fronty. Dochází k tomu prostřednictvím věznění, pronásledování a mediálních kampaní, které označují ty, kdo se tak rozhodnou, za “zrádce” a “zbabělce”. Pro nás je však dezerce svobodným aktem a s ním dokáže být výslovně solidární jen ten, kdo se hlásí k radikálnímu antimilitarismu.

V tomto smyslu již některé pacifistické sekce v posledních týdnech zahájili svou iniciativu. Je to nepochybně pozitivní znamení, ale nestačí to. Jako anarchisté z FAI jsme proto považovali za důležité zahájit solidární kampaň za otevření hranic, která bude pokračovat i v následujících měsících. Doufáme, že se stane nedílnou součástí našich antimilitaristických a protiválečných aktivit.

Proto se v sobotu 15. října 2022 konaly různé akce na podporu těch, kteří se rozhodli opustit válku. Transparenty, letáky, projevy na protiválečných a protirasistických shromážděních se konaly v Turíně, Reggio Emilia, Palermu, Livornu, Římě, Terstu, Miláně…

Tato otázka byla projednávána také na antimilitaristickém shromáždění 23. října v Massenzaticu a bude jistě jedním z ústředních témat iniciativ kolem 4. listopadu.

FAI – Federazione Anarchica Italiana

Guerra in Ucraina: a fianco dei disertori

ZDROJ: https://umanitanova.org/guerra-in-ucraina-a-fianco-dei-disertori/