Výzva: Dny mezinárodní solidarity s dezertéry // Appeal: Days of international solidarity with deserters

Featured

[ – Українська – ] [ – Česky – ] [ – Русский – ] [ – Deutsch – ] [ – English – ] [ – Français – ] [ – Italiano – ] [ – Magyar – ] [ – Español – ] [ – Hrvatskosrpski – ]

Válka na Ukrajině pokračuje se všemi negativními důsledky pro velkou část světa. Pokračují však také akty dezerce a vyhýbání se odvodům, což by v případě masového rozšíření mohlo významně přispět k ukončení války. Anarchisté z regionu střední Evropy proto uveřejňují tuto výzvu k organizování aktivní podpory dezertérů. Ať žijeme kdekoli, udělejme z každého dalšího dne, den mezinárodní solidarity pracující třídy a odporu proti válce. Organizujme se na pracovištích, ve školách i v ulicích s cílem posílit vliv dezerce. Bojujme za důstojné podmínky pro všechny, kteří odmítají sloužit jako potrava pro děla v meziimperialistické válce.

Continue reading

Příkladný odpor během první světové války

„My se smrti už nebojíme a více se nám státi nemůže.“

  • František Noha, člen tvrdého jádra rumburských
    vzbouřenců

Protiválečný odpor zprvu může působit bezvýznamně a vždy se budou ozývat tací, co budou tvrdit, že nemůže vést k ukončení války. Cenné historické zkušenosti však ukazují něco jiného. Čím déle válka trvá, čím více zatěžuje a masakruje pracující třídu, tím více se projevují podvratné tendence. Zpočátku odpor organizují jednotlivci a malé skupiny, později nezřídka dochází k živelnému šíření a zmasovění antimilitaristického boje.

Trvalo několik let než první světovou válku zastavil řetězec dezercí, vzpour, bouří a revolucí. A to je jen jeden z mnoha inspirativních příkladů. Dobrá ukázka, že co zprvu může působit marně, později dokáže dozrát v obrovský úspěch. Z toho důvodu je třeba podporovat protiválečné tendence bez ohledu na to, jak marginálními se mohou v současnosti jevit.

Pro připomenutí předchozích antimilitaristických bojů, následuje několik výňatků z publikace skupiny Třídní válka, která ji v roce 2008 vydala jako příspěvek ke komunistické kritice proletářského hnutí v Českých zemích rakouskouherské monarchie.

Continue reading

Vzdorujme válce a mrazu na Ukrajině!

Assembly je online anarchistické médium z Charkova na Ukrajině. Od počátku agrese armády Ruské federace tento projekt za dramatických okolností pevně drží anarchistický a internacionalistický prapor. V bombardovaných lokalitách se účastní akcí solidarity a odporu zdola, aniž by se utápěl v podpoře ukrajinské vlády. Zachovává si kritický postoj k ukrajinskému státu i jeho řídícím orgánům, přičemž odhaluje zkorumpovanost různých úrovní státní správy. Assembly též poskytuje informace pracujícím a kritizuje místní šéfy, kteří využívají situace k ještě většímu vykořisťování pracující třídy.

Assembly hlasitě a jasně zastává anarchistické, protistátní a antimilitaristické zásady, zatímco většina “anarchistických” jednotlivců a skupin na Ukrajině hodila všechny zásady přes palubu, jakmile začala invaze.

Vzhledem k tomu, že ruská armáda zničila základní infrastrukturu, bude mít ukrajinské obyvatelstvo nedostatek tepla, přičemž zima bývá v této oblasti obzvlášť krutá. Energetický problém, který se již dotýká mnoha z nás, na Ukrajině vyvstává ještě dramatičtějším způsobem. Proto s blížící se zimou vyhlašujeme naléhavou výzvu k solidaritě s projektem Assembly a jeho aktivitami. Jedním z důležitých projektů je vznikající komunitní topeniště, které pomůže lidem v Charkově přežít zimu během topné krize. Tento projekt mimo jiné podporuje i kampaň Make Tattoo Not War (MTNW), přičemž je možné k podpoře využít fond o kterém jsou informace na stránkách MTNW.

 

Vzpoury v ruské armádě

Nejde o to, jak by chaotické a bouřící se civilní obyvatelstvo mohlo v zuřivé bitvě silou zbraní porazit dobře organizované, disciplinované armády kapitalistických států, nýbrž o to, jak by masové hnutí mohlo zevnitř ochromit schopnost vojska efektivně bojovat a způsobit tak kolaps a rozpad ozbrojených sil státu.”

Khaki rebelové

Ve všech válkách se dříve či později oběvují dezertérské tendence, různé druhy sabotáží a vzpoury ze strany řadových vojáků. Motivace lidí, kteří se těchto aktivit účastní mohou být různé a někdy i poměrně rozporuplné. Každopádně, vždy je to důležitý příspěvek k podvracení ozbrojených sil státu, díky čemuž dochází k oslabení schopnosti armády vést válku.

Continue reading

Otevřít hranice pro odpůrce války!

Vzhledem k tomu, že nejméně 200 000 Rusů utíká před Putinem vyhlášenou vojenskou mobilizací, je nutné jim otevřít hranice. Putin byl pod tlakem nacionalistické pravice v Ruské federaci donucen vyhlásit částečnou mobilizaci po mnoha neúspěších invazních ruských sil na Ukrajině. Tato nacionalistická pravice otevřeně kritizuje Putinovo vedení války a on musí manévrovat, aby nebyl svržen a nahrazen osobou ještě bojovnější.

https://www.anarchistcommunism.org/wp-content/uploads/2022/11/objectwarcampaignlogo.png

Dezertérům a těm, kteří se vyhýbají odvodům, hrozí v případě dopadení trestní stíhání, zejména při pokusu o útěk ze země. Jak poznamenal Evropský úřad pro výhrady svědomí (EBCO): “Dejte právo na azyl těm, kteří se odmítají zapojit do války na Ukrajině nebo v Rusku”, což se týká i těch Ukrajinců, kteří odmítli válku.

Continue reading

Policie zveřejnila motivační návod pro přímou akci

Policie podle veřejně dostupných informací pracuje na vyšetřování přímé akce, během které došlo k potřísnění ukrajinského velvyslanectví rudou barvou v solidaritě s lidmi zasaženými válkou, všemi dezertéry, odpírači vojenské služby a těmi, kteří sabotují válečnou mašinerii.

Mluvčí policie Jan Rybanský pro TN.cz uvedl, že “policisté nyní zajišťují stopy a kamerové záznamy, které budou následně vyhodnoceny.”

Záběry incidentu policie již zveřejnila a sdílejí je i některé korporátní media. Co je vlastně na videu vidět? Maskovaná osoba při akci upravující barvou velvyslanectví. Jak policie dochází k závěru, že je to muž, není vůbec jasné. I kdyby kamera měla schopnost vidět, co se skrývá pod kalhotama té osoby, stejně by takové tvrzení bylo jen spekulace. Tvář, identita ani gender z těchto záznamů rozpoznat rozhodně nelze. Jediný zřetelný znak je nápis FUCK na hrudi zaznamenané osoby. Je to zde uvedeno, kdyby to náhodou policie při vyhodnocování záběrů přehlédla. Je totiž důvodné podezření, že to je nějaký vzkaz pro ni.

Policie má před sebou nesnadný úkol, protože pokud kdy někoho dopadne, je velice nepravděpodobné, že ji k tomu pomohou zrovna tyto kamerové záznamy. Navíc video dost konkrétně ukazuje průběh přímé akce a není tedy vyloučeno, že někomu dalšímu poslouží jako návodná a motivující ukázka “jak na to”. A tak třeba brzy bude mít policie zase co vyšetřovat, až její video někdo využije jako instruktážní manuál pro přímou akci. Bravo!

Barva na fasádě ukrajinského velvyslanectví – krev pod fasádou ukrajinského státu

Ukrajinské velvyslanectví v Praze bylo ráno 5. října 2022 značně potřísněno barvou. Je to rozhněvaný vzkaz ukrajinskému státu, který zbytečně obětuje lidi ve válce, které se nechtějí účastnit. Nelze mlčky přihlížet, jak Zelenskyj a jeho vláda upírá lidem možnost rozhodnout se odejít z ostřelované země a nekrvácet za zájmy buržoazie.

Tato akce proběhla v solidaritě s lidmi zasaženými válkou, všemi dezertéry, odpírači vojenské služby a těmi, kteří sabotují válečnou mašinerii. V pozadí tohoto solidárního aktu jsou stejné postoje, které byly vyjádřeny v Manifestu internacionalistů proti kapitalistické válce a míru na Ukrajině…

Je pochopitelné, že Putin a jeho stoupenci jsou kritizováni za zločiny, které páchají na lidech v ukrajiském regionu. Němělo by se ale zapomínat na podíl, který na těchto masakrech má Zelenskyj a ukrajinská vláda. V době, kdy putinova armáda bombarduje ukrajinská města, zelenského vláda zakazuje mužům odejít za hranice do bezpečí. Pod hrozbou trestu je drží v bobardovaných lokalitách a některé proti jejich vůli nutí riskovat život na válečné frontě. Je třeba to vyjádřit jasně: Zelenskyj je podobný sráč jako Putin! Oba mají na rukou krev civilních obyvatel.

Ukrajinský stát se tváří jako nevinná obět agresivních sousedů, ale pod jeho fasádou se skrývá pouze další forma tyranie. Neustálé zdůrazňování zločinů diktátorských režimů odvádí pozornost od těch, kterých se dopouští ty demokratické. Jistě, mezi vládou diktátorů a demokratů je mnoho rozdílů. Jenže v otázce obětování životů ovládané populace bývají k nerozeznání. Pro diktátorské i demokratické státníky jsme pouhá čísla a volně přístupné lidské zdroje. Kalkulují a svévolně nás přeskupují. Sčítají nás a odčítají. Manipulují námi a nechávají nás zabíjet. Ponižují nás a vykořisťují, aby hájili moc vládnoucí třídy.

Nemá smysl řešit dilema zda se ve válce stavět na stranu té či oné vlády. Každá vláda bude potírat naše zájmy a mrhat našimi životy. Putin, Zelenskyj, Biden, Lukašenko, Zeman a další. Jsou to jen různé tváře globální tyranie. Všechny je potřeba zavrhnout a svrhnout. Lidi musí mít možnost volně se pohybovat, nalézat bezpečí a organizovat své životy.

Smrt všem státům!

Otevřít hranice, svrhnout tyrany!

Anarchistický antimilitarismus a mýty o válce na Ukrajině

[ – Deutsch – ] [ – Français – ] [ – English – ]

„My anarchisté, ať už žijeme kdekoli a mluvíme jakýmkoli jazykem, jsme solidární s vykořisťovanými lidmi, ať už jsou kdekoli, a s těmi, kteří žijí v hrozných podmínkách válek. Cítíme, že je naší povinností podporovat a být solidární s civilními hlasy, ale ne s politickými stranami, vládami a státy.“

  • zdroj: Kurdish-speaking Anarchist Forum (KAF) „“

Tento text je pokusem o kritickou reflexi současných militaristických tendencí v anarchistickém hnutí. Zároveň předkládá antimilitaristické pohledy jako způsob jakým se vyrovnat s válkou nejen teoreticky, ale také jak ji prakticky sabotovat. Je zarážejí kolik lidí hlásících se k anarchismu s propuknutím války na Ukrajině přijalo buržoazně-demokratickou propagandu a podporuje válečnou mobilizaci koordinovanou ukrajinským státem. Plně sdílíme znepokojení anarchistů z Oaklandu, San Francisca, New Yorku a Pittsburghu, kteří ve svém prohlášení uvedli: “Netoužíme po tom, abychom mezi anarchisty slyšeli další militaristické výzvy k eskalaci meziimperialistických válek.” Těší nás, že tento rozhořčený hlas se ozývá také z jiných částí světa, včetně regionů střední a východní Evropy. Váleční propagandisté se snaží tento hlas zneviditelnit, překřičet, marginalizovat, jenže on se vždy znovu vynořuje, jak dokládá i tento náš příspěvek.

“Konvenční frontová válka mezi proti sobě stojícími armádami je typem boje, do nějž se pouští státy a jenž si žádá replikaci státních organizačních forem, a proto nemůže dost dobře koexistovat s revolučním bojem.”, prohlásila v jednom ze svých analýz skupina Antagonism. Souhlasíme a chceme právě v tomto duchu rozvíjet naší kritiku podpory jedné z válčících stran aniž bychom však pouštěli ze zřetele lidi, které válka postihuje.

Naše neochota k podpoře jakéhokoli armádního a vojenského typu boje není pasivní moralistický postoj. Odmítnutí je současně také aktivním zapojením do jiných než vojenských forem boje, který problémy nahlíží z třídní nikoli vlastenecké, nacionalistické nebo liberálně demokratické perspektivy. Nevypovídáme podporu lidem, které válka masakruje, traumatizuje a připravuje o zázemí. Jen prostě nesdílíme militaristickou propagandu, která za konstruktivní způsob podpory těchto lidí vydává zapojení se do válečné vřavy. Nenabádáme lidi aby se nebránili imperialistické agresi. Varujeme je však před tím, že ve válce vždy proti jedněm agresorům bojuje, zatímco jiným straní a dodává prostředky pro budoucí agresi. Z toho důvodu jediné východisko vidíme v přeměně meziimperialistické války na revoluční boj, neboli třídní válku.

Naše argumenty se v tomto textu snažíme vyjasnit polemickým vyvracením mýtů, které čteme a slýcháme, když se různí lidé vyjadřují k válce na Ukrajině. Je smutné, že tyto mýty přiživují i někteří z těch, kteří se hlásí k anarchismu. Na druhé straně je potěšující vidět, že je dost také těch, kteří s námi sdílí antimilitaristická, internacionalistická a revolučně defétistická stanoviska. Některé z nich v našem příspěvku citujeme abychom zdůraznili fakt, že antimilitarismus má zastání i v současnosti a není to jen překonaný pohled dávno mrtvých anarchistických teoretiků.

  • NĚKTEŘÍ ANARCHISTÉ Z REGIONU STŘEDNÍ EVROPY (ZÁŘÍ 2022)

“Teorie bez praxe je mrtvá,

stejně jako praxe bez teorie je slepá.”

Continue reading

Antimilitarisme anarchiste et mythes sur la guerre en Ukraine

ǀ PDF ǀ

[ – Česky – ] [ – Deutsch – ] [ – English – ]

 

Présentation de GdC : Nous considérons le texte qui suit, provenant du blog antimilitarismus.noblogs.org, comme l’une des plus importantes contributions de l’anarchisme tchèque contre la guerre et tous les bellicistes, qui, malheureusement, abondent aussi dans le mouvement anarchiste.

Continue reading