Vzpoury v ruské armádě

Nejde o to, jak by chaotické a bouřící se civilní obyvatelstvo mohlo v zuřivé bitvě silou zbraní porazit dobře organizované, disciplinované armády kapitalistických států, nýbrž o to, jak by masové hnutí mohlo zevnitř ochromit schopnost vojska efektivně bojovat a způsobit tak kolaps a rozpad ozbrojených sil státu.”

Khaki rebelové

Ve všech válkách se dříve či později oběvují dezertérské tendence, různé druhy sabotáží a vzpoury ze strany řadových vojáků. Motivace lidí, kteří se těchto aktivit účastní mohou být různé a někdy i poměrně rozporuplné. Každopádně, vždy je to důležitý příspěvek k podvracení ozbrojených sil státu, díky čemuž dochází k oslabení schopnosti armády vést válku.

Navzdory prorežimní a válečné propagandě se šíří informace o mizerné bojové morálce vojáků v ruské armádě. Vojáci odmítají plnit rozkazy, dezertují a organizují vzpoury.

Například v uljanovské oblasti se 2. listopadu 2022 vzbouřilo více než 100 mobilizovaných mužů. O vzpouře ve výcvikovém středisku informoval opoziční informační kanál Rozzlobené Čuvašsko, podle kterého více než stovka zmobilizovaných vojáků odmítla odjet na Ukrajinu.

“Odmítáme se účastnit speciální vojenské operace a budeme bojovat za spravedlnost, dokud nedostaneme peníze slíbené naší vládou v čele s ruským prezidentem! <…> Proč máme bojovat za tento stát a nechávát své rodiny bez podpory?” Objevují se i prozaičtější výroky ve stylu “Byli jsme v prdeli”.

Vzpouru potlačily jednotky pořádkové policie OMON a národní gardy, přímo podřízené prezidentu Putinovi. Některé vojáky zatkla vojenská policie. Všechny prostory se zbraněmi v areálu byly rovněž zapečetěny. Všichni zadržení během vzpoury byli údajně propuštěni bez obvinění a celá jednotka se mohla na dva dny vrátit domů.

K další vzpouře mobilizovaných mužů došlo v Kazani. Mobilizovaní ve výcvikovém středisku protestovali kvůli podmínkám, ve kterých se nacházeli. Dostali zrezivělé automatické pušky, žádnou vodu ani jídlo a alespoň nějaké dřevo na topení. S vojáky přišel vyjednávat důstojník. Rychle však utekl kvůli výhrůžkám násilím.

Na veřejnost také unikl dopis, v němž Ruská námořní pěchota obvinila Vladimira Putina, že ji vedl k masakru. Obvinili v něm Putina, že s nimi zachází jako s “masem”, a vyčetli generálům, že je používají jako “potravu pro děla”. Demoralizovaní vojáci také tvrdí, že velitelé tají chaos v Doněcku a bagatelizují počet ztrát ze strachu, že budou pohnáni k odpovědnosti.

Dopis se objevil v době, kdy v ruských ozbrojených silách propukla vzpoura, během které 2 000 branců obklopilo generála Kirilla Kulakova a rozzlobeně na něj křičelo “Vypadni!”, “Hanba” a “Pryč s [Putinovým] režimem!”.

https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/961878f5-a4cd-46de-8786-e6db6dd7a35a.jpg?w=620

V jednu chvíli během vzpoury bylo slyšet, jak velitel říká: “Odpovídám na vaše otázky….”. Jeden z rozzuřených odvedenců však zakřičí: “Zasranej generále, víš, kam nás posíláš.”

Jedna ze vzpour ruských vojáků dokonce vyústila ve smrt plukovníka, kterého údajně úmyslně přejeli tankem vlastní podřízení. O incidentu informuje deník Politico a další média. V běloruské nemocnici podle těchto zdrojů zemřel ruský plukovník Jurij Medveděv, který se stal obětí vzpoury vlastních podřízených. Podle deníku Politico ruským vojákům už došla trpělivost s velitelem, který je hnal vstříc smrti.

Přestože se vzpoury množí, i nadále bývají mnoha lidmi ruští vojáci stereotypně vykreslováni jako zfanatizovaní stoupenci putinova režimu. Je to ohromný problém, který je třeba řešit. Přestože ven prosakují informace o vojácích, kteří odmítají poslušnost, málo prostředků jde na síťování nebo na praktickou podporu dezercí, sabotáží a vzpour. Jestliže existuje nespočet iniciativ, které podporují civilní uprchlíky, mělo by být dost i těch, které zajistí podporu pro armádní vzbouřence.

__________________________________

  • Zdroje uvedených informací:
  1. https://a2day.org/rossiya-hronika-radikalnogo-soprotivleniya-02-11-08-11-22/
  2. https://echo24.cz/a/SySLK/rusti-vojaci-se-vzbourili-a-prejeli-sveho-velitele-tankem-pise-politico
  3. https://www.thesun.co.uk/news/20345313/cannon-fodder-putin-bloodbath-battle-letter/