Barva na fasádě ukrajinského velvyslanectví – krev pod fasádou ukrajinského státu

Ukrajinské velvyslanectví v Praze bylo ráno 5. října 2022 značně potřísněno barvou. Je to rozhněvaný vzkaz ukrajinskému státu, který zbytečně obětuje lidi ve válce, které se nechtějí účastnit. Nelze mlčky přihlížet, jak Zelenskyj a jeho vláda upírá lidem možnost rozhodnout se odejít z ostřelované země a nekrvácet za zájmy buržoazie.

Tato akce proběhla v solidaritě s lidmi zasaženými válkou, všemi dezertéry, odpírači vojenské služby a těmi, kteří sabotují válečnou mašinerii. V pozadí tohoto solidárního aktu jsou stejné postoje, které byly vyjádřeny v Manifestu internacionalistů proti kapitalistické válce a míru na Ukrajině…

Je pochopitelné, že Putin a jeho stoupenci jsou kritizováni za zločiny, které páchají na lidech v ukrajiském regionu. Němělo by se ale zapomínat na podíl, který na těchto masakrech má Zelenskyj a ukrajinská vláda. V době, kdy putinova armáda bombarduje ukrajinská města, zelenského vláda zakazuje mužům odejít za hranice do bezpečí. Pod hrozbou trestu je drží v bobardovaných lokalitách a některé proti jejich vůli nutí riskovat život na válečné frontě. Je třeba to vyjádřit jasně: Zelenskyj je podobný sráč jako Putin! Oba mají na rukou krev civilních obyvatel.

Ukrajinský stát se tváří jako nevinná obět agresivních sousedů, ale pod jeho fasádou se skrývá pouze další forma tyranie. Neustálé zdůrazňování zločinů diktátorských režimů odvádí pozornost od těch, kterých se dopouští ty demokratické. Jistě, mezi vládou diktátorů a demokratů je mnoho rozdílů. Jenže v otázce obětování životů ovládané populace bývají k nerozeznání. Pro diktátorské i demokratické státníky jsme pouhá čísla a volně přístupné lidské zdroje. Kalkulují a svévolně nás přeskupují. Sčítají nás a odčítají. Manipulují námi a nechávají nás zabíjet. Ponižují nás a vykořisťují, aby hájili moc vládnoucí třídy.

Nemá smysl řešit dilema zda se ve válce stavět na stranu té či oné vlády. Každá vláda bude potírat naše zájmy a mrhat našimi životy. Putin, Zelenskyj, Biden, Lukašenko, Zeman a další. Jsou to jen různé tváře globální tyranie. Všechny je potřeba zavrhnout a svrhnout. Lidi musí mít možnost volně se pohybovat, nalézat bezpečí a organizovat své životy.

Smrt všem státům!

Otevřít hranice, svrhnout tyrany!